Bilmecano
service service-and-repairsservice diagnosisservice brake-serviceservice battery-serviceservice lightsservice exhaust-systemservice extra-servicesservice tire-serviceservice car-glassservice diesel-serviceservice ac-serviceservice additional-heatingservice crash-damageservice turn-off-twos

Sekretessförsäkran

Sekretess

Alla uppgifter om fordonet som framkommer under kontrollarbetet
är konfidentiella. Det är bara uppdragsgivaren (kunden), som får ta
del av dessa uppgifter, såvida inte uppdragsgivaren (kunden) gett
sin tillåtelse att vissa uppgifter får lämnas ut till annan person.
Om så sker skall skriftligt godkännande erhållas från
uppdragsgivaren (kunden), vilket även skall innefatta vilka
uppgifter som lämnas ut.

 

Konfidentiell information

När det krävs enligt lag, eller avtalats i kontrakt att
kontrollorganet (Bilmecano) kan eller ska frisläppa information,
skall uppdragsgivaren (kunden) eller berörd person meddelas om
vilken information som lämnats, om detta inte är förbjudet enligt
lag. Kvalitetsansvarig ansvarar för att detta sker.  Sådan
information om uppdragsgivaren (kunden) som mottagits från andra
källor än denne (t.ex. klagande myndigheter), ska behandlas som
konfidentiell.


Bilmecano – en bilverkstad inom Bosch Car Service

Vi är en heltäckande bilverkstad inom Bosch Car Service – den största oberoende bilverkstadskedjan i världen. Hos oss kan du få hjälp med alla typer av bilreparationer och bilservice för samtliga märken – bensin, diesel och eldrivna bilar. Våra välutbildade tekniker kan utföra diagnos och kontroll av bilens elektronik med Bosch avancerade testteknik. Vi använder bilreservdelar med Boschgaranterad kvalitet. Det innebär att du får samma kvalitet som hos din märkesverkstad och att du kör härifån med bibehållen nybilsgaranti. Välkommen till Bosch Car Service!